Stybeståkken
( S.Åsum)


Gåsa-Pärannorsen i Åsum togg å bar stybestocken hymm
 o la nåmm i kakelonen å skulle tjyllna me nåmm.
Männ dä blyttj sånnt ed alarm , såmm bo kakkelon
å hus skole välltas.
Å Pärannorsen va gla han bar stybeståkken did ijinn,
där hann tog nåmm.