Synjerslätt-vise Skytts härad .
 Okänd förf. omkring 1880

E du fydd i Gynje eller opp i Smålen
å fydd opp po kryssen, fåremilkj å sill,
du ej bler ti nåed åv di magre målen,
nej , kom till Trelleborr , å ja di vise vill
hont folk förpläges po vår Synjerslätt
rätt förpläged bler du indest po vår slätt.

Vi e, fastän bynner tjocke som patroner
våra kvinjer di e dobbelt tjockere,
danse konne indest fattie pärsoner,
hondre kilo vejer himmens-töserne;
koss va mied töj där går åt ti böjser här
men man ska jo have plass i sine klär.

Lanned flyder här av milkj å ädel håninj,
gyssel  å guano lutes åverallt,
sin man pu.sted har me plöninj å me såninj
skänkjer marken åter sådan hondrefalt,
hele vintern sien po den store skänkj
tänker vi så fröjdfolt i vår kacklons-bänkj

Här po slätten spiser vi , ja vi ständet spiser,
koss bevars , vi spiser hele daen lång :
ärter , kål å gåsebryst å di späde griser,
galtesul å so-sul stryjer i vår våm,
pylse å sylte , grädde smör å flott
allt de där fårlies ingombors så gott.

Po vår gillesmad I stackes Gynjer bare
tänkjer : risgrynsvällning, svineryj , kalledans
sviskensoppe söd o stejte äjj så rare
en rikstalers-kage sätte fram ti mans,
kyd å flästj å fistj å bestj å absolut
gjårr en rektet ladded ; nu e visen slut

Gynje/Göinge--kryssen,krösen/lingon--bynner/bönder--bestj/besk/sup