Skrifvet till bords ,
 då olyckan hände

Allting skapadt har ett slut !
Händelserna hvar minut
Denna dom i minnet kalla.
Troner störtas , riken falla ,
Oceaner torkas ut ,
Solar släckas och försvinna ,
Verldar grusas liksom glas :
Bör man då sällsamt  finna ,
Att - en tallrik gick i kras ?

Anna Maria Lenngren.