20 kronor . Du tjänar 10 kronor på varje affär . 
ill.vet.3/2019

 15 passar inte in i raden , Det är inget primtal ,
ill.vet.18/2015

23 år .Skillnaden i ålder kommer alltid att vara 23 år.
Så när sonen är 23 kommer pappan att vara
dubbelt så gammal , 46 år
ill.vet.13/2016

31 . Varje tal är det dubbla av det förra plus 1 .
 ill.vet.12/2014

Läst lodrätt bildar bokstäverna namnet på staden PHILADELPHIA ,
så därför saknas H I och A. 

 Ill.vet.8/2014

Elva millimeter.
Det finns 52 kort i leken.
Ett kort är 0,25 millimeter tjockt.
Ta vi bort åtta kort
 minskar leken med två millimeter .

ill.vet.8/2005

Bokstäverna är de 3 första i veckodagarna , satta i omvänd ordning ERF/FRE
ill.vet..bil 5/99

Färg för färg har vi ett tal och det dubbla av detta. Talet kan inte vara 4½
(som inte är helt) och måste därför vara 18
ill.vet.bil.5/99

I cirkeln står kvadrattalen från 4 till 64 med undantag för 6 upphöjt . 36
ill.vet..3/2019

I den första raden utläses 156. I den mittersta det dubbla 312 och i den
nedersta raden dubbelt upp igen . 624
ill.vet.17/2018