" I morron sa du ju in te tinget te den sista rannsakninga ?" "Jaa" "Tror du att där bler möe folk?" "Dä kan la hända dä" "Ja hade tänkt å ta barna å gå dit ja mä." "Nää, dä sa du inte göra." "Jesses, allti ä du dej lik, allri unnar du mek någe rolit." Hilding Nyman 1920