Gamle skeppstimmermannen Janne Mattsson berättar om forna
härliga tider ,då ångbåtarna inte kommit i farten som nu
" Och undan gick det då med ".
"En gång seglade vi från Nyork till Göteborg
på tjuge dar å då var ändå inte Engelska kanalen
färdig än utan vi måste gå runt "