Tröllkatten

(S.Åsum)

Dä va en tjärinj å hinnas tös komme  gånes ijännom Sjöbo ora,
å dä komm en katt ti dom.
Hann jamma å stråg se åppåd dåmm, å di trode  de va en,
fårrsyllten en som hade kommed på villen.
Å ättesåm tjärinjen hade gått åmm aéde
råttor o möss
i hused, männ innjen katt, så togg hun nåmm i sitt fårrklä
å skole bära nåmm hymmed ti se.
Men då tyttes bo  hun å tösen dä va en katt å jamma
onnge hår bosske.
Når di komme ti hused  så släppte i katten po stuegoled
å töppte  säkort fårr nåmm.
Så va katten dä o tu da å träjj nöttor, å hår nött togg han
en rötta o la ve sännjen, männ ännte åd na.
Hår han fe fatt i röttorna did kone tjärinjen allri ble klog po,
fårr i stuan syntes änntan
varken  röttor älla röttehål.
Männ dänn tridddje dan fårrsvant katten, sjönnt dä va täppt
får nåmm, å sin så di nåmm allri.
Nånn räkkti katt va´d slätt ittje.