Man bör undvika att äta , då någon sitter
vid bordet , som ej äter , ty ljudet av andras
tuggning - kanske förstärkt av glappande
löständer - blir alltid obehagligt för den icke
ätande , som hör på .
Äta flere i sällskapet förtaga ens egna
tuggrörelser ljudet av de andras.
Detta är en av orsakerna till att alla skola
begynna äta på samma gång,

 

Ställ dig ej framför kakelugnen ,
så att du hindrar andra att njuta av brasan.

 

Brev skola aldrig bäras lösa i fickorna .
 De förlora då sin form och blir skrynkliga.

 

Bondbröllopen i Närke räckte fordom tre dagar.
Stannade någon längre, så lades en levande höna
i soppskålen . vars lock avlyftes under måltiden ,

 Därvid gav sig hönan på dörren, som för ändamålet

stod öppen.Det var en vink för de kvarvarande
gästerna att göra sammanledes.

  

Ge ej konduktören drickspengar.
 Vi ha en konduktörskår utan motstycke i världen.

Skulle den begynna att allmänt mottaga drickspengar,
 sjönke den snart ner till de
äckliga drickspenningsfriarnas nivå.

 

Johan Lindstöm Saxon, Umgängeskonst-Lefvnadskonst ,1911