Varning för hunden !

"Nog är det ynkligt att folk som har understöd ska ha hund "
(sagt av en fattigvårdsordf.  i Värmland )

Lagen har sina blottor.
Hund får de fattiga ha.
De kunde väl skaffa sig råttor ,
som är skattefria och bra .

Nu sitter små folk i små stugor
med dyrbara hundkreatur .
De kunde väl leka med flugor ,
som också är sällskapsdjur .

Kommunen bara betalar .
Det måste bli slut på , ity
att annars köper de valar ,
fruktar herr Åleby .

Något måste beslutas:
Hundarna skjuta ! Inte sant !
Nästa åtgärd : De fattiga skjutas ,
så spar kommunen en slant .

 
Stig Dagerman

 5.11.54