N.Åsbo härad

väkktorna , vättarna
fångeds , funnits
loe , läto


Väkktorna va smautt fållk såmm bodde i joren.
Dai kallas ausse fårr jorfolk o hadde fånngeds
får i tien.
Där va ona o goa väkktor. Dai ha sitt hus i joren,
som e jönomsjenlia o klara.
Dai sae , ad de va vättajus.
Väkktorna kåmme åpp åmm natten o tåe håsorna
fårr dåmm , såmm söve, männ dai hänngde dåmm
ijänn pau samma ställe. Där som våre smau glötta , loe
dai(=vättorna) dåmm patta.