Vårt solsystem är en del av galaxen Vintergatan. Avståndet från jorden
 till Vintergatans yttersta stjärnor är cirka 60.000 ljusår ,
och galaxen är omkring 100.000 ljusår i diameter.
ill.vet.17.2012

 


Vintergatan är en del av Lokala galaxhopen med 54 galaxer,
som breder ut sig över 10 miljoner ljusår .
ill.vet.17.2012

 

Enorma svarta hål lurar i mitten av många galaxer.
Nu har astronomer från USA och Kanada emellertid hittat svarta hål
som slår alla rekord.
De är nämligen fem gånger större än hela vårt solsystem, och väger
 lika mycket som 10 miljarder stjärnor lika stora som vår sol .
ill.vet13.2012

 

Hur definieras en sekund ?
Sedan 1972 har vi haft den internationella atomtiden,
där längden av en sekund motsvarar
9 192 631 770 molekylsvängningar i en kristall av
grundämnet cesium-133.
Avvikelsen blir endast en sekund på 15 miljoner år.
ill.vet.11/2003