12 flaskor whisky

Jag hade 12 flaskor whisky i min källare.

 Emellertid tyckte inte min hustru om detta spritinnehav,
varför hon bad mej hälla ut alltsammans i vasken.

Som jag inte vågade säga emot henne började mitt vanskliga arbete
sålunda:

Jag drog upp korken ur den första flaskan och hällde ut innehållet
i vasken , med undantag av ett glas som jag drack ur.

Så drog jag korken ur den andra flaskan, hällde ut innehållet i vasken
med undantag för ett glas som jag drack ur.

Jag drog sedan korken ur den tredje flaskan, hällde ut ett glas,
med undantag av det innehåll som jag drack ur.

Så drog jag korken ur den fjärde vasken, hällde flaskan i glaset
som jag sedan drack ur.

Sedan drog jag upp korken ur det nästa glaset, hällde korken i flaskan
och drog ut glaset.

Därefter tog jag korken ur flaskan, hällde vasken i flaskan och satte
korken i flaskan med glaset och hällde whiskyn på flaskan.


Då alla flaskorna voro tomma stödde jag huset med ena handen
medan jag räknade flaskor, korkar och glas med den andra.
Det blev 29 precis.

För att vara säker på min sak räknade jag en gång tlll.
Den gången blev det 74 igen.

Då huset passerade förbi räknade jag det hela om igen och till sist
alla husen, flaskorna samt vaskarna med undantag av en kork
som jag hällde i huset och drack.